تبریک روز تکریم بازنشستگان

  « تبريــــــــك
»

يازدهـــــــم آذر ماه روز تــــــــكريم بازنشستــــگان را به جامعه
بازنشستگان صنايــع مس ايران تبريك وتهنيــــت عرض مي نمائـــــــيم.

 

*هيات مديره كانون بازنشستگان صنايع مس
ايران*

Rate this post

ثبت نظر