تبریک عید سعید نوروز

0.448225001331916208_jazzaab_ir.jpg

 فرارسیدن عید سعید باستانی همراه با شکوفه های  دلپذیر بهاری را به جامعه پیشکسوتان صنعت مس
ایران تبریک عرض نموده 

و سالی سرشارازسلامتـــــــی وموفقیـــــــــت برایتان
ارزومندیم.

 

هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر