تبریک میلاد امام موسی کاظم(ع)

 

*میلاد مسعود امام موسی کاظم(ع) را به شیعیان جهان بلاخص بازنشستگان بزرگمنش صنایع مس ایران تبریک می گوئیم.

  هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس

 

ثبت نظر