تسلیت
 
2008-09-23_03.49.09_1889911319416864467101411288726739138.jpg

شهادت مولا ی متقیان امیرالامومنین(ع) رابه  عموم شیعیان بالاخص بازنشستگان صنایع مس ایران
تسلیت عرض می نمائیم.

 هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس  

 

ثبت نظر