تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع)

 

شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را به شیعیان جهان بلاخص بازنشستگان معزز تسلیت عرض می نمائیم.

              

  هیات مدیره کانون بازنشستگان

ثبت نظر