تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع)

 

شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را به شیعیان جهان بلاخص بازنشستگان معزز تسلیت عرض می نمائیم.

              

  هیات مدیره کانون بازنشستگان

Rate this post

ثبت نظر