تسلیت

بازگشت همه به سوی اوست

در گذشت نابهنگام بازنشسته گرامی شادروان محسن کلهری بر اثر سکته مغزی را خدمت خانواده، بستگان وهمکاران محترم بازنشسته صنعت مس تسلیت عرض مینمائیم.

                    کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر