تسلیت

 

 

852258741596654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاسوعا وعاشورای حسینی را به تمامی شیعیان جهان بالاخص بازنشستگان صنایع مس ایران تسلیت عرض می نمائیم.

هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس

ثبت نظر