تقاضای اعطای بن کتاب در جهت اشاعه فرهنگ کتابخوانی بازنشستگان صنعت مس

جناب آقای مهندس آرمان حسنی

مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس

باســـلام

         -احتراماً پیرو نامه شماره 110/400/517مورخه 400/1/30و مذاکرات حضوری مستمر با جنابعالی در خصوص اعطای بن خرید کتاب در هنگام برپائی نمایشگاههای کتاب که چندین سال متوالی به شاغلین اعطاء می گردد،لیکن علیرغم پیگیری های مستمر تا کنون این عمل حسنه به جامعه پیشکسوتان محقق نشده است ،لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا بازنشستگان محترم که اوقات فراغت بیشتری داشته و با توجه به شرایط سنی  انان فرهنگ کتاب خوانی یکی ازبهترین  راه های جلوگیری از ابتلا به امراضی همچون الزایمر می باشد به مانند شاغلین از این مزایا بهره مند گردند.

قبلاً از لطف و همکاری جنابعالی سپاسگزار است.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

4/5 - (1 امتیاز)

ثبت نظر