توزیع برنج وروغن 

قابل توجه بازنشستگان ومستمري بگيران بزرگمنش berenj_va_rogan.jpg

باطلاع بازنشستگان ومستمري بگيران عزيز مي رساند سهميه برنج وروغن نوبت چهارم سال 88 آماده توزيع مي باشد،بازنشستگان محترم مي توانند يا مراجعه به فروشگاههاي شركت تعاوني كاركنان محل سكونت خود نسبت به دريافت آن اقدام نمايند.

                                                                           

        كانون بازنشستگان صنايع مس ايران

Rate this post

ثبت نظر