توزیع برنج وروغن بازنشستگان (نوبت سوم)

hgfhgdfjkghd.jpg

 

  با اطلاع بازنشستگان بزرگمنش می رساند :

از چندی قبل توزیع برنج وروغن اهدائی نوبت سوم  سال ۸۷ توسط تعاونی مصرف انجام گرفته ،لذا بازنشستگان و مستمری بگیران محترم می توانند  به فروشگاههای شرکت تعاونی مصرف کارکنان مراجعه و  سهمیه برنج وروغن خود را دریافت نمایند.

ثبت نظر