جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت صنایع مس افق کرمان

جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت صنایع مس افق کرمان درمورخه دوم تیرماه ۱۴۰۰راس ساعت ۱۶:۳۰ درمحل تالارپالیز کرمان باحضور%66/4سهامداران وبا رعایت پروتکل های بهداشتی ونواختن سرود پرافتخارجمهوری اسلامی وتلاوت ایات کلام الله مجید اغازگردید ، ابتدا هیات رییسه جلسه انتخاب و دستورکارجلسه قرائت گردید. پس ازاستقرارهیات رییسه ،اقای زینلی مدیرعامل افق گزارش عملکرد هیات مدیره راباطلاع حاضرین وهمزمان بصورت انلاین ارائه نمودند. سپس حسابرس شرکت گزارش خودرا ارائه نمودند ایراداتی حسابرس از شرکت افق داشت که هیات مدیره ومدیرعامل پاسخ لازم راارایه نمودند. سودمالی به ازای هرسهم ۴۶تومان مصوب گردید به ازای هرسهم ۲۵تومان سود بین سهامداران توزیع ومابقی صرف هزینه های توسعه ای گردد .

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر