خواسته های هیات مدیره کانون از مسئولین موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران

در مورخه 96/1/23 جلسه هیات مدیره کانون بازنشستگان راس ساعت 14 در محل کانون مرکزی کرمان تشکیل وپس از بحث وبررسی تصمیمات ذیل اتخاذ و مقرر گردید که مراتب عیناً به استحضار مدیر عامل محترم واعضای هیات مدیره موسسه صندوق بازنشستگی رسانده شود:
1-اولویت خواسته های جامعه پیشکسوتان امور شدن صندوق بازنشستگی می باشد.
2-با توجه به بیکاری فرزندان بازنشسته پیشنهاد می نماید که کلیه اعضای موظف هیات مدیره های تحت پوشش صندوق و سرمایه گذاری لغو قرار داد خدمتی گردند و در قالب یک نظام شایسته سالاری فرزندان بازنشستگان جایگزین گردند.
3-بررسی حقوق های نامتعارف دریافتی از شرکت های تحت پوشش موسسه صندوق بازنشستگی در چندسال گذشته
4-بررسی عملکرد مدیران موسسه صندوق بازنشستگی (حسابرسی شرکت های وابسته به صندوق)
5- با توجه به جذب نیروهای غیروابسته به صندوق بازنشستگی پیشنهاد وتقاضا دارد نسبت به لغو قرارداد انان اقدام و به جایگزینی  از فرزندان بازنشستگان استفاده شود.
6- پرداخت پاداش پایان سال 94 به مبلغ 5000000 ریال به بازنشستگان طبق وعده قبلی .
7- هدیه به مناسبت میلاد مسعود حضرت علی(ع) وروز پدر به بازنشستگان مشابه شاغلین
8-تشکیل صندوق پس انداز کارگشائی به بازنشستگان همانند شاغلین (با توجه به موافقت ضمنی مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران)
کانون بازنشستگان صنایع مس

3/5 - (2 امتیاز)

ثبت نظر