دعوت از مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس

کانون بازنشستگان از اقای منصور سلطانی مدیرعامل صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران جهت حضور در جمع پیشکسوتان دعوت بعمل اورد،دراین دعوت نامه امده است:
نظر باینکه از مدتها قبل یکی از درخواست های بازنشستگان حضور جنابعالی در جمع انان می باشد، کانون بازنشستگان با تنظیم یک برنامه زمان بندی شده به منظور ارائه عملکرد وپاسخگوئی به سوالات بازنشستگان این حرکت را اغاز نموده است. لذا حضور جنابعالی در جمع پیشکسوتان شعبات کانون مخصوصاً شهرهای پرجمعیت ازساکنین بازنشسته (رفسنجان،تهران وکرمان) بسیار ضروری وتوجه به خواسته بحق بازنشستگان معزز خواهد بود.
بدینوسیله از جنابعالی دعوت بعمل می اید تا بر اساس تقویم ذیل درجمع بازنشستگان حضور نمایند.
1-یکشنبه مورخه 94/7/12ساعت 15 عصر رفسنجان
2- چهارشنبه مورخه 94/7/15 ساعت 15 عصر کرمان
ضمناً برنامه جلسه بازنشستگان ساکن تهران متعاقباً اعلام خواهد شد.

کانون بازنشستگان صنایع مس

3.2/5 - (4 امتیاز)

ثبت نظر