دعوت اعضای مجمع نمایندگان کانون

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم مجمع نمایندگان کانون بازنشستگان صنایع مس ایران دعوت بعمل می اید تا در روز چهارشنبه مورخه 95/12/4 راس ساعت 10 صبح در جلسه ایکه با حضور مدیر عامل ومدیران محترم موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران پیرامون مسائل ومشکلات جامعه پیشکسوتان وبرنامه های اتی ایشان درکرمان- سالن کنفرانس موسسه صندوق بازنشستگی برگزار خواهد شد حضور بهمرسانند.

هیات مدیره کانون بازنشستگان

1.5/5 - (2 امتیاز)

ثبت نظر