راه اندازی دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان صنایع مس در شهرستان شیراز

با توجه به درخواست مکرر جامعه پیشکسوتان ساکن استان فارس در خصوص ایجاد و راه اندازی دفتر نمایندگی در ان استان ،بدینوسیله به اگاهی می رساند در جلسه ای که با حضور مدیرعامل و مدیران محترم موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس و اعضای محترم هیات مدیره کانون بازنشستگان وبازنشستگان استان فارس برگزار شد مقرر گردید که کانون بازنشستگان با هماهنگی نسبت به انتخاب فردی ومکان مناسب بدینمنظور اقدام  نماید . لذا اقای اکبر درویشی از همکاران محترم بازنشسته بنا به پیشنهاد اکثریت بازنشستگان استان فارس و تایید دبیر وهیات مدیره کانون فعلا  بمدت سه ماه آزمایشی انتخاب گردیدند وبازنشستگان محترم استان فارس از 96/11/1می توانند جهت انجام امور اداری، رفاهی ،درمانی و… از طریق آن دفتر پیگیری و اقدام نمایند .

آدرس دفتر نمایندگی : شیراز خیابان  اصلاح نژاد- خیابان ۱۲ متری اصغری -کوچه 4/9 ساختمان ارکیده – 

تلفن: 07138209324   همراه:09173049004 اقای درویشی

کانون بازنشستگان صنایع مس

Rate this post

ثبت نظر