روز تکریم بازنشستگان

روز خانواده وتکریم بازنشستگان را به جامعه پیشکسوتان صنعت مس ایران تبریک عرض می نمائیم. کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر