سهام ترجیحی بازنشستگان ومستمری بگیرانهوشنگ بني اسدي دبير كانون بازنشستگان اعلام نمود در روز پنجشنبه مورخه 14/05/89 در جلسه اي  با حضور وكيل حقوقي مجرب قانوني مسئله تبعيض وتفاوت فاحش سهام ترجيحي كاركنان ،عدم اعطاي  سهام ترجيحي به خانواده بازنشستگان فوت شده ،دوگانگی در نرخ پایه اعطایی سهام، عدم پرداخت مزاياي 5 سال سنوات ارفاقي شركت را مطرح ومقرر گرديد طي دو فقره پرونده حقوقي جداگانه توسط وكيل حقوقي موضوعات تا حصول نتيجه پيگيري گردد. ايشان اظهار داشت همانطوريكه  قبلاً در همايش ها ومراكز  اطلاع رساني به بازنشستگان وعده پيگيري مطالبات حقوق از جمله سهام ترجيحي توسط هيات مديره كانون داده شده بود،بلافاصله پس از توزيع ميزان سهام ترجيحي اعطاي آن به بازنشستگان اقدامات پي گيري را صورت داده واميد واريم كه مراجع ذیصلاح  حقوقی (دیوان عدالت اداری ،سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی  ،شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تبعيض موجود در نحوه واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان صنعت مس وقيمت پايه آن وهمچنين واگذاري سهام به خانواده بازنشستگان فوت شده تصميمات لازم را اتخاذ فرمايند.

متن مكاتبات كانون بازنشستگان با مديريت عامل صندوق بازنشستگي در خصوص موارد فوق بشرح ذيل آمده است:

مدير عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران

جناب آقاي دكتر داوري

باســــــــلام

    احتراماً پيرو مذاكرات حضوري وعنايت به خواسته بحق بازنشستگان صنايع مس ايران ، فهرست  مكاتبات بانضمام سوابق مربوط  به سهام ترجيحي به منظور رفع تبعيض واحقاق حقوق بازنشستگان ومستمري  بگيران جهت استحضار ايفاد مي گردد.

خواهشمند است دستور فرمائيد توسط وكيل محترم حقوقي صندوق بازنشستگي واز طريق مراجع ذيصلاح (ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور ، مجلس شوراي اسلامي و…)مراتب پيگيري تا انشااله منتج به نتيجه گردد.

اميد است با عنايات خداوند متعال واستناد به قوانين جاري وساري نظام مقدس جمهوري اسلامي وهمت ودرايت جنابعالي ، پيشكسوتان صنعت مس به حقوق خود دست يابند.

مديرعامل محترم موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران

برادر ارجمند جناب آقاي دكتر داوري

باســـــــــــــلام

احتراماً  به پيوست مدارك وسوابق مربوط به مصوبات بازنشستگي پيش از موعد با اعطاي5 سال سنوات ارفاقي(بدون لحاظ نمودن مزاياي سنواتي آن) واستناد به تبصره 2 ماده 108 آئين نامه اسخدامي شركت اين مصوبات محمل قانوني نداشته وغير قانوني بودن آن نيز توسط وكيل حقوقي وقت شركت محرز گرديده جهت استحضار ايفاد مي گردد.

خواهشمند است دستور فرماييد مراتب توسط وكيل محترم حقوقي ان موسسه پيگيري ونتيجه را امر به ابلاغ فرمايند.

Rate this post

ثبت نظر