شهادت حضرت زین العابدین(ع)

 

شهادت پاسدار وحی نبوی ،خط علوی وشور حسینی حضرت زین العابدین (ع) بر عاشقان
ان امام همام تسلیت باد.

 

 

هیات مدیره کانون بازنشستگان

ثبت نظر