عید سعید فطر

 

عید سعید فطر را به تمامی مسلمانان جهان بالاخص بازنشستگان صنایع مس را تبریک
وتهنیت عرض می کنم.

 

هیات مدیره کانون بازنشستگان

ثبت نظر