عید سعید فطر

 

عيد سعيد فطر را به تمامي مسلمانان جهان بالاخص بازنشستگان صنايع مس را تبريك
وتهنيت عرض مي كنم.

 

هيات مديره كانون بازنشستگان

Rate this post

ثبت نظر