عید فطر

استشمام عطر خوش عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان، گوارای وجودتان باد. عید سعید فطر را به تمامی شیعیان جهان بلاخص بازنشستگان صنایع مس تبریک عرض مینماییم.
کانون بازنشستگان صنایع مس

ثبت نظر