فهرست وضعیت مالی واموالی کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

بدینوسیله فهرست وضعیت مالی واموالی کانون بازنشستگان صنایع مس ایران را جهت آگاهی اعضاء محترم بشرح ذیل اعلام می دارد:

-نظر باینکه برخی از اعداد وارقام بطور تقریبی در گزارش امده،اعضای کانون می توانند با حضور در جلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده واستماع گزارش مالی توسط  بازرس قانونی کانون از ریز درامد ها ،هزینه ها واموال بطور دقیق  مطلع شوند.

الف:درامد ها وهزینه های کانون

سال ۱۳۸۹      درامدها: ۶۹۶/۳۰۵/۶۲۰/۱ ریال        هزینه ها:  710 /773/639/1 ریال

شهریور ماه سال ۱۳۹۰  در آمدها: ۶۶۰/۶۸۲/۳۷۳ ریال  هزینه ها: ۵۱۹/۰۱۰/۵۲۲ ریال

 توضیح اینکه:در امد سال ۱۳۸۹ شامل حق عضویت و پرداخت حق الزحمه بابت اداره دفاتر خدماتی ازسوی صندوق بازنشستگی می باشد.

در امد سال ۱۳۹۰ فقط حق عضویت ماهیانه اعضاء‌ می  باشد.

ب: اموال کانـــــــون:

مالکیت ۵ قطعه زمین در منطقه هفت باغ کرمان به ارزش تقریبی روز ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال

– یک واحد مسکونی- اداری در منطقه یوسف  اباد تهران (دفتر نمایندگی وصندوق قرض الحسنه کانون)به ارزش تفریبی روز                                                       000/000/500/3ریال

 – یک واحد مسکونی از مجتمع  مسکونی صدف پشت هتل پارس کرمان به ارزش تقریبی روز

 000/000/ 900ریال

– یک دستگاه خودرو سواری پژو۴۰۵ مدل ۸۵ به ارزش تقریبی                         000/000/90 ریال

  تجهیزات اموالی اداری شامل (کامپیوتر،فاکس،یخچال،تلویزیون و…..به ارزش تقریبی روز   000/000/210 ریال

ج: اعضاء کانون

سال ۱۳۸۶           1342 نفر                  سال ۱۳۹۰تعداد    2491 نفر (با احتساب مستمری بگیران ۲۸۵۱ نفر)

توضیح اینکه: از مستمری بگیران معزز حق عضویت کانون دریافت نمی گردد.

د: حق عضویت

قبل از مرداد ۱۳۸۷                1%حقوق ماهیانه ۱۳۴۲ نفر بازنشستگان وقت

شهریور سال ۱۳۹۰                000/30 ریال ماهیانه از اعضای موجود.

هـــ : نیروی انــــــــــسانی

جذب ۴نفرفرزندان بازنشسته در دفاتر کانون جهت انجام امور دفاتر خدماتی

– همکاری ۱۲ نفر از بازنشستگان در دفاتر نمایندگی کانون سراسر کشور

– درپایان اعضاء منتخب هیات مدیره ضمن تشکر از حسن نیت وسعه صدر شما بزرگواران تقاضا دارد سوالات خود را پیرامون مسائل حقوقی،مالی واموالی و…. با کانون در میان گذاشته وکانون ضمن اعلام امادگی در پاسخگوئی از راهنمائیها وراهکارهای شما نیز در بهبود کیفیت وکمیت کار بطور بهینه استفاده خواهد نمود.

                                                   

 هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

 

ثبت نظر