قرار داد با داروخانه شبانه روزی امام حسین رفسنجان

بدینوسیله به اگاهی می رساند قرارداد شماره20965404 با داروخانه شبانه روزی امام حسین رفسنجان منعقد وبیمه شدگان تحت پوشش (بازنشستگان وشاغلین)وخانواده های محترم انان می توانند از خدمات داروئی  توسط ان داروخانه  بهره مند گردند.

 

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر