لیست مراکز درمانی در شهربابک

 

 

ليست مراكز تشخيصي درماني وداروئي طرف
قرار داد با شركت در شهربابك

نام مركز                  ادرس

1-بيمارستان ولي عصر (عج)                 بلوار
جهاد

2-داورخانه شبانه روزي دكتر مفيدي     
       بلوار جهاد

3-داروخانه دكتر بخشائي                         خيابان امام جنب اداره فرهنگ

4-ازمايشگاه دكتر امامي                         خيابان امام -كوچه كوير

Rate this post

ثبت نظر