لیست مراکز

لیست مراکز تشخیصی درمانی و دارویی طرف قرارداد با شرکت در شهر کرمان

الف) بیمارستانهای کرمان

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ بیمارستان شهید باهنر قبلی بستری ـ سرپایی میدان باغ ملی ـ خیابان شهید قرنی ۳۲۲۳۵۰۱۱
۲ بیمارستان شفا قبلی بستری ـ سرپایی بلوار جمهوری اسلامی ـ خیابان شفا ۳۲۱۱۵۷۸۰
۳ بیمارستان افضلی پور قبلی بستری ـ سرپایی بزرگ راه امام ـ جنب دانشگاه شهید باهنر ۳۳۲۲۲۲۵۰
۴ بیمارستان ارجمند قبلی بستری خیابان شریعتی ۳۲۲۲۵۱۵۰
۵ بیمارستان شهید بهشتی قبلی بستری بلوار جمهوری اسلامی ۳۲۱۱۰۴۰۹
۶ بیمارستان سید الشهداء ( ع ) قبلی بستری ـ سرپایی خیابان استقلال ۳۲۵۲۶۲۸۰
۷ بیمارستان فاطمه الزهرا (س ) قبلی بستری ـ سرپایی

( ام آر آی)

خیابان پروین اعتصامی ۳۲۴۶۶۱۱۶
۸ بیمارستان الزهرا (س) قبلی بستری ـ سرپایی چهار راه مهدیه ـخیابان کارگر ۱۴ ۳۲۲۶۳۳۰۶
۹ بیمارستان راضیه فیروز قبلی بستری ـ سرپایی خیابان مطهری ۳۲۲۲۸۴۸۴
۱۰ بیمارستان مهرگان قبلی بستری ـ سرپایی خیابان ابوحامد- روبروی اوقاف ۳۲۲۲۰۲۱۰
۱۱ مرکزجراحی محدود پارک قبلی بستری ـ سرپایی پارک نشاط ابتدای خ سعدی ۳۲۲۶۲۷۷۷-۳۲۲۲۰۰۹۲-۳۲۲۲۰۸۶۰
۲۱ مرکز جراحی محدود آذین جدید بستری ـ سرپایی خ ابن سینا غربی جنب مدرسه علامه حلٌی ۳۲۲۲۷۸۴۹

ب) کلینیک های کرمان

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ کلینیک جراحی محدود نیمه شعبان قبلی بستری ـ سرپایی بلوار ۲۲ بهمن ـ چهار راه شعبانیه ۹۸-۳۳۲۱۹۹۶۳
۲ کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت قبلی سرپایی

( ام آر آی ، آزمایشگاه ، ویزیت و …. )

چهار راه طهماسب آباد ابتدای بلوار جهاد ۳۲۲۶۶۲۸۲
۳ کلینیک دندانپزشکی مهر قبلی دندانپزشکی بلوار جمهوری تقاطع امام جمعه پاساژگلستان ۳۲۴۵۲۲۰۱
۴ کلینیک دندانپزشکی پارس قبلی دندانپزشکی خیابان استقلال ساختمان پزشکان نگین طبقه سوم ۳۲۴۷۳۰۱۵
۵ درمانگاه فرهنگیان قبلی سرپایی میدان شهید قرنی ۳۲۲۶۳۳۹۲

 

 

ج) داروخانه ها کرمان

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ داروخانه هلال احمر قبلی دارویی میدان علی ابن ابیطالب ( فابریک ) ۳۲۲۲۳۷۵۵
۲ داروخانه فرهنگیان قبلی دارویی میدان شهید قرنی ۳۲۲۶۳۳۹۲
۳ داروخانه دکتر عبدالهیان قبلی دارویی بهمنیار جنب کوچه ۱۸جنب بانک کشاورزی ۳۲۴۵۵۰۵۶
۴ داروخانه امام رضا(ع) قبلی دارویی چهار راه امام جمعه جنب بانک مسکن ۳۲۴۵۷۷۶۶
۵ داروخانه کیوان (دکتر زارعی) جدید داروئی میدان ازادی ۳۲۴۶۱۱۰۳

د)آزمایشگاه ها کرمان

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ آزمایشگاه دکتر دبیری قبلی تشخیصی بلوار جهاد ـ ضلع غربی چهارراه اقبال ۳۲۴۴۲۶۰۵
۲ آزمایشگاه دکترشاهرخی قبلی تشخیصی پارک نشاط. ابتدای خ سعدی کلینیک پارک ۳۲۲۶۲۷۷۷

 

لیست مراکز تشخیصی درمانی و دارویی طرف قرارداد با شرکت در شهر رفسنجان

الف) بیمارستانهای رفسنجان

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ بیمارستان علی ابن ابیطالب ( ع ) قبلی بستری ـ سرپایی بلوار خلیج فارس ۳۴۲۸۰۰۰۰
۲ مرکز ام ار آی سپهر (بیمارستان علی ابن ابیطالب)   بستری ـ سرپایی بلوار خلیج فارس ۳۴۲۸۸۰۶۹
۳ بیمارستان نیک نفس قبلی بستری ـ سرپایی خیابان شهداء ۳۴۲۵۴۹۶۱
۴ بیمارستان مرادی قبلی بستری ـ سرپایی خیابان شهداء ۳۴۲۶۰۰۸۰

 

ب ) کلینیک ها و درمانگاههای رفسنجان

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ کلینیک های ویژه تخصصی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان قبلی سرپایی، دندانپزشکی، تشخیصی کلینیک ویژه دندانپزشکی-کلینیک مدرس- کلینیک علی ابن ابیطالب(ع)و….. ۳۴۲۶۲۲۹۹-۳۴۲۸۰۰۳۱
۲ درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان قبلی سرپایی خیابان معلم ۳۴۲۶۱۵۱۷
۳ درمانگاه شبانه روزی امام خمینی (ره) قبلی سرپایی ،

دندانپزشکی و….

خیابان امیر کبیر ۳۴۲۶۲۰۳۴-۳۴۲۶۹۵۸۴

 

ج) داروخانه های رفسنجان

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ داروخانه فرهنگیان قبلی دارویی خیابان معلم ۳۴۲۶۱۵۱۷
۲ داروخانه هلال احمر قبلی دارویی خیابان شهداء ـ جنب هلال احمر ۳۴۲۶۳۳۳۰-۳۴۲۶۳۳۳۴
۳ داروخانه شبانه روزی دکتر عامری قبلی دارویی بلوار طالقانی ۳۴۲۶۰۳۲۳
۴ داروخانه شبانه روزی پاسارگارد قبلی دارویی بلوار طالقانی ۳۴۲۶۰۷۴۲-۳۴۲۶۰۸۰۹
۵ داروخانه شبانه روزی امام خمینی(ره) قبلی دارویی خیابان امیر کبیر – درمانگاه امام ۳۴۲۶۲۰۳۴-۳۴۲۶۹۵۸۴

د)آزمایشگاه های رفسنجان

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ آزمایشگاه ابن سینا قبلی تشخیصی خیابان معلم ـ معلم ۲۱ ۳۴۲۶۵۴۰۵
۲ آزمایشگاه دکتر رهنما قبلی تشخیصی بلوار طالقانی ـ کوچه شماره ۴۱ پلاک ۳ ۳۴۲۶۹۷۳۰
۳ آزمایشگاه دانشکده پزشکی قبلی تشخیصی میدان انقلاب ۳۴۲۶۴۰۰۳

 
لیست مراکز تشخیصی درمانی و دارویی طرف قرارداد با شرکت در شهر سیرجان

الف) بیمارستانهای سیرجان

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ بیمارستان دکتر غرضی قبلی بستری ـ سرپایی بلوار مالک اشتر ـ خیابان شفا ۴۱۴۲۲۲۰۰
۲ بیمارستان امام رضا (ع) قبلی بستری ـ سرپایی خیابان ابن سینا ۵-۴۲۲۰۲۰۵۱

ب) درمانگاه های سیرجان

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان قبلی سرپایی چهار راه فرهنگ ۴۲۲۰۱۷۰۱

ج) داروخانه های سیرجان

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ داروخانه شبانه روزی فرهنگ قبلی دارویی چهار راه فرهنگ ۴۲۲۰۱۷۰۱
۲ داروخانه هلال احمر قبلی دارویی خیابان تختی ۴۲۲۰۴۰۲۱
۳ داروخانه شبانه روزی آریا جدید دارویی بلوار دکتر صادقی نبش چهارراه موحدی ۴۲۲۵۷۳۲۴

د)آزمایشگاه های سیرجان

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ آزمایشگاه شفا زند قبلی تشخیصی خیابان شریعتی ـ ساختمان پزشکان رازی ۴۲۲۰۳۰۲۳

 

 

لیست مراکز تشخیصی درمانی و دارویی طرف قرارداد با شرکت در شهربابک

الف) بیمارستانهای شهربابک

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ بیمارستان ولیعصر (عج) قبلی بستری ـ سرپایی بلوار جهاد ۳۴۱۱۵۰۰۲-۳۴۱۱۲۱۸۶

ب) داروخانه های شهربابک

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ داروخانه شبانه روزی دکترمفیدی قبلی دارویی بلوار جهاد ۳۴۱۲۲۹۰۹
۲ داروخانه دکتر بخشایی قبلی دارویی خیابان امام ـ جنب اداره فرهنگ ۳۴۱۱۳۷۷۰
۳ داروخانه دکترزین الدینی قبلی دارویی بلوار جهاد ۳۴۱۲۲۹۰۹

ج) درمانگاههای شهربابک

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ درمانگاه فرهنگیان جدید سرپایی – دندانپزشکی خیابان شهید حقَانی ۳۴۱۱۷۷۱۷

د)آزمایشگاه های شهربابک

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ آزمایشگاه دکتر امامی قبلی تشخیصی خیابان امام ـ کوچه کویر ۳۴۱۱۸۵۸۷

 

 

لیست مراکز تشخیصی درمانی و دارویی طرف قرارداد – بافت

الف) بیمارستانها

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ بیمارستان خاتم الانبیاء جدید بستری -سرپایی ابتدای جاده سیرجان ۲۴۴۲۸۸۱۱

ج) داروخانه ها

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ داروخانه دکترسالاری جدید دارویی روبروی دادگستری ۴۲۴۲۸۸۹۲

۹۱۳۱۹۷۵۴۶۹

 

لیست مراکز تشخیصی درمانی و دارویی طرف قرارداد با شرکت در شهر یزد

الف) بیمارستانها

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ بیمارستان دکتر مجیبیان قبلی بستری ـ سرپایی خیابان آیت اله کاشانی ـ جنب شرکت نفت ۶۶-۳۶۲۴۰۰۶۱
۲ بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی مرتاض قبلی بستری ـ سرپایی خیابان آیت اله کاشانی ـ بعد از پارک تیر ۹-۳۸۲۴۸۰۰۰
۳ بیمارستان سیدالشهداء(ع) قبلی بستری سرپایی

( ام آر آی)

خیابان امام ۵۲-۳۶۱۱۵۴۵۰
۴ بیمارستان افشار جدید بستری ـ سرپایی بلوار جمهوری اسلامی ۳۵۲۵۵۰۱۱
۵ بیمارستان شهید صدوقی جدید بستری ـ سرپایی خیابان ابن سینا ۳۸۲۲۴۰۰۰
۶ بیمارستان سوانح سوختگی جدید بستری ـ سرپایی بلوارد شهید پاکزاد – کوچه معلم ۳۵۲۵۰۰۹۳
۷ بیمارستان شهید رهنمون جدید بستری ـ سرپایی خیابان شهید رهنمون ۹-۳۶۲۶۰۰۰۱
۸ مرکز پرتو درمانی شهید رمضان زاده جدید بستری ـ سرپایی خیابان مطهری ۳۷۲۵۱۱۷۴

۳۷۲۵۱۱۷۱

ب) داروخانه ها

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ داروخانه شبانه روزی شهید دکتر چمران قبلی دارویی خیابان فرخی _ بیمارستان شهید رهنمون ۳۶۲۶۶۹۰۰

ج) کلینیک ها

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ کلینیک شهید رهنمون جدید سرپایی خیابان شهید رهنمون ۹-۳۶۲۶۰۰۰۱
۲ کلینیک خاتم الانبیاء (ص) جدید سرپایی بلوار آیت ا… طالقانی ۳۷۲۶۱۵۰۵
۳ کلینیک امام علی (ع) جدید سرپایی بلوار نواب صفوی ۳۵۲۵۵۰۱۱
۴ کلینیک افشار جدید سرپایی بلوار جمهوری اسلامی ۳۵۲۵۵۰۱۱

د) آزمایشگاه ها

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ آزمایشگاه مرکزی جدید سرپایی بلوار آیت ا… طالقانی ۳۷۲۵۷۶۷۱

 

 

لیست مراکز تشخیصی درمانی و دارویی طرف قرارداد با شرکت در شهر تهران

الف) بیمارستانها

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
۱ بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) قبلی بستری ـ سرپایی خیابان ولیعصر(عج) ـ بالاتر از میدان ونک ـ خیابان رشید یاسمی ۸۸۸۸۴۰۴۰
۲ بیمارستان پارس قبلی بستری ـ سرپایی بلوار کشاورز ـ جنب برج سامان ۹-۸۸۹۶۰۰۵۱
۳ بیمارستان پارسیان قبلی بستری- سرپایی سعادت آباد – میدان کاج – خیابان سرو شرقی – نرسیده به میدان فرهنگ ۲۲۰۹۷۱۳۱

۹-۲۲۳۶۳۳۱۲

۴ بیمارستان محب قبلی بستری -سرپایی خ ولیعصر(عج) بالاتر از میدان ونک خ لیدا ۹-۸۸۶۴۴۶۳۰
۵ بیمارستان بهمن قبلی بستری -سرپایی شهرک غرب ایران زمین شمالی ۹-۸۸۵۷۵۹۰۱
۶ بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور قبلی بستری خ ولیعصر (عج) – بالاتر از خیابان ظفر ابتدای خیابان اسفندیار پلاک ۹۶ ۸۲۴۰۰
۷ بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه جدید بستری خ شریعتی-جنب بزرگراه همت-خ داوودگل نبی (کتابی) شماره ۳ ۲۳۵۵۵

ب) کلینیک ها

ردیف نام مرکز وضعیت قرارداد شرح خدمات آدرس تلفن
  کلینیک مرکزی قبلی بستری -سرپایی بالاتر از میدان ونک خ والی نژاد پ۲۴ ۸۸۸۸۴۴۲۵
۲ کلینیک دندانپزشکی مدیست قبلی دندانپزشکی بزرگراه صدر بین شریعتی وکاوه نبش دستور شمالی کوچه۱۲ درب جنوبی ساختمان ۲۲۲۰۲۴۳۱
۳ کلینیک دندانپزشکی رومی قبلی سرپایی کامرانیه شمالی ابتدای فرمانیه ۵۲-۲۲۸۰۰۲۴۸

 

4 دیدگاه برای “لیست مراکز”

 1. یدالله نوروزی

  با سلام و تشکر به خاطر خدمات عالی اتان آیا در تهران با داروخانه قرارداد دارید؟ مرسی ممنوم

  پاسخ
  • کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

   سلام..درشرف انعقاد قراردادباچند داروخانه میباشد

   پاسخ
 2. شهره

  مرکز درمانی طرف قراداد ی در بندرعباس نیست؟؟

  پاسخ
  • کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

   سلام فعلا نیست .چنانچه درخواست کتبی بازنشستگان محترم ارسال نمایند پیگیری خواهدشد.

   پاسخ

ثبت نظر