لیست مراکز درمانی،داروئی طرف قرارداد شرکت مس

بازنشستگان محترم:
باسـلام ضمن ارزوی سلامتی وتندرستی شما بزرگواران وافراد تحت تکفل ،بدینوسیله اخرین فهرست اعلام شده از سوی پزشک معتمد شرکت در خصوص مراکزدرمانی –داروئی طرف قرارداد با شرکت ملی صنایع مس ایران به تفکیک هر شهر وبا ذکر مشخصات وادرس وتلفن مراکز مربوطه جهت اگاهی تقدیم می گردد.
ليست مراكز تشخيصي درماني و دارويي طرف قرارداد با شركت در شهر كرمان
الف) بيمارستانهاي كرمان
1-بيمارستان شهيد باهنر- بستري ـ سرپايي ميدان باغ ملي ـ خيابان شهيد قرني 32235011
2-بيمارستان شفا – بستري ـ سرپايي بلوار جمهوري اسلامي ـ خيابان شفا 32115780
3-بيمارستان افضلي پور بستري ـ سرپايي بزرگ راه امام ـ جنب دانشگاه شهيد باهنر 3325736
4-بيمارستان ارجمند- بستري خيابان شريعتي 32225150
5-بيمارستان شهيد بهشتي بستري بلوار جمهوري اسلامي 321104096
6-بيمارستان سيد الشهداء ( ع ) بستري ـ سرپايي خيابان استقلال 32526280
7-بيمارستان فاطمه الزهرا (س ) بستري ـ سرپايي( ام آر آي) خيابان پروين اعتصامي 32466116
8-بيمارستان الزهرا (س) بستري ـ سرپايي چهار راه مهديه ـخيابان كارگر 14 32263604
9-بيمارستان راضيه فيروز بستري ـ سرپايي خيابان مطهري 32228484
10-بيمارستان مهرگان بستري ـ سرپايي خيابان ابوحامد- روبروي اوقاف 32220210
11-بيمارستان چشم پزشكي بصير جديد بستري – سرپايي خيابان استقلال – كوچه 10 32522630
12-مركزجراحي محدود پارك بستري ـ سرپايي پارك نشاط ابتداي خ سعدي 32262777-32220092-32220860
13-مركز جراحي محدود آذين جديد بستري ـ سرپايي خ ابن سينا غربي جنب مدرسه علامه حلٌي 32227849
ب) كلينيك هاي كرمان

1-كلينيك جراحي محدود نيمه شعبان بستري ـ سرپايي بلوار 22 بهمن ـ چهار راه شعبانيه 98-33219963
2-کلينيك تخصصي و فوق تخصصي بعثت سرپايي( ام آر آي ، آزمايشگاه ، ويزيت و …. ) چهار راه طهماسب آباد ابتداي بلوار جهاد 32266282
3- كلينيك دندانپزشكي مهر دندانپزشكي بلوار جمهوري تقاطع امام جمعه پاساژگلستان 32452201
4-كلينيك دندانپزشكي پارس دندانپزشكي خيابان استقلال ساختمان پزشكان نگين طبقه سوم 32473015
5-كلينيك دندانپزشكي سلامت جديد دندانپزشكي بلوار هوانيروز – نبش كوچه شماره 3 32819917
6-درمانگاه فرهنگيان قبلي سرپايي ميدان شهيد قرني 32263392
7-كلينيك تخصصي داخلي جوادالائمه(ع) جديد سرپايي خيابان ابوذر شمالي (اول) –كوچه شماره 25 6-32510025
8-كلينيك پرتودرماني طهمورث جديد سرپايي (ام.ار.اي ) ضلع شمال شرقي ميدان آزادي – نبش خيابان بهمنيار – ساختمان والعصر 32449991
ج) داروخانه ها كرمان
1-داروخانه هلال احمر دارويي ميدان علي ابن ابيطالب ( فابريك ) 32223755
2- داروخانه فرهنگيان دارويي ميدان شهيد قرني 32263392
3-داروخانه دكتر عبدالهيان دارويي بهمنيار جنب كوچه 18جنب بانك كشاورزي 32455056
4-داروخانه امام رضا(ع) دارويي چهار راه امام جمعه جنب بانك مسكن 32457766
5-داروخانه كيوان (دكتر زارعي) جديد دارويي ميدان آزادي 32461103
6-داروخانه دكتر صابري جديد دارويي بلوار جمهوري – نبش همتي فر 32610446
د)آزمايشگاه ها كرمان

1-آزمايشگاه دكتر دبيري تشخيصي بلوار جهاد ـ ضلع غربي چهارراه اقبال 32442605
2-آزمايشگاه دكترشاهرخي تشخيصي پارك نشاط. ابتداي خ سعدي كلينيك پارك 32262777
3-آزمايشگاه تشخيص طبي سپهر جديد تشخيصي بلوار جهاد – جهاد 12 5-32469084
ليست مراكز تشخيصي درماني و دارويي طرف قرارداد با شركت در شهر رفسنجان
الف) بيمارستانهاي رفسنجان

1-بيمارستان علي ابن ابيطالب ( ع ) بستري ـ سرپايي بلوار خليج فارس 34280000
2-مركز ام ار آي سپهر (بيمارستان علي ابن ابيطالب) بستري ـ سرپايي بلوار خليج فارس 34288069
3-بيمارستان نيك نفس بستري ـ سرپايي خيابان شهداء 34254961
4- بيمارستان مرادي بستري ـ سرپايي خيابان شهداء 34260080
ب ) كلينيك ها و درمانگاههاي رفسنجان

1-كلينيك هاي ويژه تخصصي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سرپايي، دندانپزشكي، تشخيصي
2-كلينيك ويژه دندانپزشكي-كلينيك مدرس- كلينيك علي ابن ابيطالب(ع)و….. 34262299-34280031
3-درمانگاه شبانه روزي فرهنگيان سرپايي خيابان معلم 34261517
4-درمانگاه شبانه روزي امام خميني (ره) سرپايي ،دندانپزشكي و…. خيابان امير كبير 34262034-34269584
5-مركز جراحي محدود مرواريد جديد سرپايي، چشم پزشكي خيابان آيت اله صدر – خيابان خواجه نصيرالدين طوسي 34334855
ج) داروخانه هاي رفسنجان
1-داروخانه فرهنگيان دارويي خيابان معلم 34261517
2-داروخانه هلال احمر دارويي خيابان شهداء ـ جنب هلال احمر 34263330-34263334
3-داروخانه شبانه روزي دكتر عامري دارويي بلوار طالقاني 34260323
4-داروخانه شبانه روزي پاسارگارد دارويي بلوار طالقاني 34260742-34260809
5-داروخانه شبانه روزي امام خميني(ره) دارويي خيابان امير كبير – درمانگاه امام 34262034-34269584
6-داروخانه امام حسين (ع) جديد دارويي خيابان اقتصاد 34251132
د)آزمايشگاه هاي رفسنجان

1-آزمايشگاه ابن سينا تشخيصي خيابان معلم ـ معلم 21 34265405
2-آزمايشگاه دكتر رهنما تشخيصي بلوار طالقاني ـ كوچه شماره 41 پلاك 3 34269730
3-آزمايشگاه دانشكده پزشكي تشخيصي ميدان انقلاب 34264003
4- آزمايشگاه تشخيص طبي رازي جديد تشخيصي
ليست مراكز تشخيصي درماني و دارويي طرف قرارداد با شركت در شهر سيرجان
الف) بيمارستانهاي سيرجان

1-بيمارستان دكتر غرضي بستري ـ سرپايي بلوار مالك اشتر ـ خيابان شفا 41422200
2-يمارستان امام رضا (ع) بستري ـ سرپايي خيابان ابن سينا 5-42202051
ب) درمانگاه هاي سيرجان

1- درمانگاه شبانه روزي فرهنگيان سرپايي چهار راه فرهنگ 42201701
ج) داروخانه هاي سيرجان
1-داروخانه شبانه روزي فرهنگ دارويي چهار راه فرهنگ 42201701
2-داروخانه هلال احمر دارويي خيابان تختي 42204021
3-داروخانه شبانه روزي آريا جديد دارويي بلوار دكتر صادقي نبش چهارراه موحدي 42280006
د)آزمايشگاه هاي سيرجان

1-آزمايشگاه شفا زند تشخيصي خيابان شريعتي ـ ساختمان پزشكان رازي 42203023
ليست مراكز تشخيصي درماني و دارويي طرف قرارداد با شركت در شهربابك
الف) بيمارستانهاي شهربابك

1-بيمارستان وليعصر (عج) بستري ـ سرپايي بلوار جهاد 34115002-34112186
ب) داروخانه هاي شهربابك
1-داروخانه شبانه روزي دكترمفيدي قبلي دارويي بلوار جهاد 34122909
2-داروخانه دكتر بخشايي دارويي خيابان امام ـ جنب اداره فرهنگ 34113770
3- داروخانه دكترزين الديني دارويي بلوار جهاد 34122909
4-داروخانه دكتر منگلي جديد دارويي بلوار جهاد – ميدان امام علي(ع) 34120671
ج) درمانگاههاي شهربابك

1-درمانگاه فرهنگيان جديد سرپايي – دندانپزشكي خيابان شهيد حقَاني 34117717
د)آزمايشگاه هاي شهربابك

1- آزمايشگاه دكتر امامي تشخيصي خيابان امام ـ كوچه كوير 34118587
ليست مراكز تشخيصي درماني و دارويي طرف قرارداد – بافت
الف) بيمارستانها

1-بيمارستان خاتم الانبياء جديد بستري -سرپايي ابتداي جاده سيرجان 24428811

2-داروخانه دكترسالاري جديد دارويي روبروي دادگستري 42428892
ليست مراكز تشخيصي درماني و دارويي طرف قرارداد با شركت در شهر يزد
الف) بيمارستانها

1-بيمارستان دكتر مجيبيان بستري ـ سرپايي خيابان آيت اله كاشاني ـ جنب شركت نفت 66-36240061
2-بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي مرتاض بستري ـ سرپايي خيابان آيت اله كاشاني ـ بعد از پارك تير 9-38248000
3-بيمارستان سيدالشهداء(ع) بستري سرپايي( ام آر آي) خيابان امام 36210010
4- بيمارستان افشار جديد بستري ـ سرپايي بلوار جمهوري اسلامي 35255011
5-بيمارستان شهيد صدوقي جديد بستري ـ سرپايي خيابان ابن سينا 38224000
6-بيمارستان سوانح سوختگي جديد بستري ـ سرپايي بلوارد شهيد پاكزاد – كوچه معلم 35250093
7-بيمارستان شهيد رهنمون جديد بستري ـ سرپايي خيابان شهيد رهنمون 9-36260001
8- مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده جديد بستري ـ سرپايي خيابان مطهري 37251174 –

ب) داروخانه ها

1-داروخانه شبانه روزي شهيد دكتر چمران دارويي خيابان فرخي _ بيمارستان شهيد رهنمون -38247085
2-داروخانه هلال احمر 36287020
ج) كلينيك ها

1-كلينيك شهيد رهنمون جديد سرپايي خيابان شهيد رهنمون 9-36260001
2-كلينيك خاتم الانبياء (ص) جديد سرپايي بلوار آيت ا… طالقاني 37261505
3-كلينيك امام علي (ع) جديد سرپايي بلوار نواب صفوي 35255011
4-كلينيك افشار جديد سرپايي بلوار جمهوري اسلامي 35255011
د) آزمايشگاه ها

1-آزمايشگاه مركزي جديد سرپايي بلوار آيت ا… طالقاني 37257671
ليست مراكز تشخيصي درماني و دارويي طرف قرارداد با شركت در شهر تهران
الف) بيمارستانها
1- بيمارستان خاتم الانبياء (ص) بستري ـ سرپايي خيابان وليعصر(عج) ـ بالاتر از بلوار ميرداماد ـ خيابان رشيد ياسمي 88884040
2- بيمارستان پارس بستري ـ سرپايي ميدان وليعصر(عج) – بلوار كشاورز ـ بين خيابان عبدالله زاده و شوريده 9-88960051
3- بيمارستان پارسيان بستري- سرپايي سعادت آباد – ميدان كاج – خيابان سرو شرقي – نرسيده به ميدان فرهنگ -22097131
22-22363312
4-بيمارستان محب مهر بستري -سرپايي خيابان وليعصر(عج) – بالاتر از ميدان ونك – كوچه ليدا 9-88644630
5- بيمارستان محب كوثر جديد بستري -سرپايي يوسف آباد – خيابان 23 – جنب پارك شفق 7-88386130
6- بيمارستان بهمن بستري -سرپايي شهرك غرب، خيابان ايران زمين شمالي 10-88575901
7- بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشكي نور بستري خ وليعصر (عج) – بالاتر از خيابان ظفر- ابتداي بلوار اسفنديار- پلاك 96 82400
8- بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشكي نگاه جديد بستري خيابان شريعتي – جنب بزرگراه همت – خيابان داوود گل نبي (كتابي) – شماره 3 23555
9-بیمارستان شهید شوریده :تهران میدان پاستور خیابان پاستور   02166956763

ب) كلينيك ها

1- كلينيك چشم پزشكي مركزي شهر بستري -سرپايي خيابان وليعصر -بالاتر از ميدان ونك خ والي نژاد پ 20 و24 88884425
2-كلينيك دندانپزشكي بیمارستان بهمن: شهرک غرب،خیابان ایران زمین شمالی    02188575901
ليست مراكز تشخيصي درماني و دارويي طرف قرارداد – خراسان رضوي
الف) بيمارستانهاي مشهد

1- بيمارستان رضوي جديد بستري ـ سرپايي مشهد – بزرگراه شهيد كلانتري بعد از پل قائم 36668888 – 051
ليست مراكز تشخيصي درماني و دارويي طرف قرارداد – استان فارس
الف) بيمارستانهاي شيراز

1- بيمارستان مركزي شيراز جديد بستري ـ سرپايي – ام.ار.اي بلوار چمران 071 – 36284412 – 19

کانون بازنشستگان صنایع مس

Rate this post

ثبت نظر