ماه رمضان

فرارسیدن مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه و نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را به همه مسلمانان جهان بلاخص بازنشستگان صنایع مس تبریک عرض می نمائیم.blue_islamic_wallpapers

ثبت نظر