ماه رمضان

 

حلول ماه مبارک رمضان را بر تمامی مسلمانان وشیعیان جهان وبازنشستگان محترم شرکت ملی صنایع مس ایرا ن تبریک وتحنیت عرض می نمائیم.

ثبت نظر