ماه محرم

 

 

 

 
images.jpeg

 
محرم،ماه ايثار واز جان گذشتگي است؛ماه عشق وسوز وفرياد است!

ماه سرافرازي بر فراز نيزه هاست!ماه اميختن باخون واميختن عشق است!

فرارسيدن ماه محرم را بر عاشقان اباعبداله الحسين (ع) به شيعيان ومسلمانان
جهان بالاخص بازنشستگان صنايع مس تسليت عرض مي نمائيم.

هيات مديره كانون بازنشستگان صنايع مس

Rate this post

ثبت نظر