ماه محرم

 

 

 

 
images.jpeg

 
محرم،ماه ایثار واز جان گذشتگی است؛ماه عشق وسوز وفریاد است!

ماه سرافرازی بر فراز نیزه هاست!ماه امیختن باخون وامیختن عشق است!

فرارسیدن ماه محرم را بر عاشقان اباعبداله الحسین (ع) به شیعیان ومسلمانان
جهان بالاخص بازنشستگان صنایع مس تسلیت عرض می نمائیم.

هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس

ثبت نظر