میلاد امام حسین(ع)

 

فرخنده میلاد با سعادت حضرت امامحسین (ع) وروز پاسدار را گرامی میداریم.

 

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران 

Rate this post

ثبت نظر