نقل از روزنامه کرمان امروز-یکشنبه 10 شهریور 98-شماره3058

شرکت عمران گستران اذین کویر (سهامی خاص) در نظر دارد املاک زیر را به فروش برساند.
1-سه قطعه زمین تیپB به مساحت 1687/5و 1687/5 و1562/5 مترمربع واقع در کیلومتر 18 اتوبان هفت باغ با سند تک برگ
2-یک قطعه زمین به مساحت 24411 متر مربع واقع در اتوبان هفت باغ نبش میدان اسیاب بادی
3-مجتمع تجاری اداری هشت طبقه واقع در بلوار شیراز که زیر زمین ان پارکینگ ،طبقه همکف،مغازه وچهار طبقه تجاری- اداری، دو طبقه مهمانسرا یا مسکونی که از شهرک باهنر نیز دسترسی دارد هر طبقه حدود دویست وپنجاه متر زیربنا وبا عرصه 402/3متر مربع طبق سند تک برگ
4-یک قطعه زمین واقع در کرمان خیابان مطهری غربی روبروی خیابان اسفندیاری به مساحت 623/6مترمربع وبا پروانه شهرداری به متراژ 4056 مترمربع
متقاضیان می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر اگهی به منظور پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.
شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس:32113670-034

Rate this post

ثبت نظر