پیام تبریک
                                   «  بسمـــــــــــه
تعالـــــــــــــي»   

 

 

خجسته ميلاد دخت نبــــــي اكرم (ص) حضرت فاطمه
زهرا(س) وروز زن را به كليـــــــــه مسلمانان مخصوصاً بانوان محترم بازنشسته شركت
ملي صنايع مس ايران تبريك ميگوئيـــــــم.

 

                                     كانون بازنشستگان
صنايع مس ايران

Rate this post

ثبت نظر