پیام تبریک
                                   «  بسمـــــــــــه
تعالـــــــــــــی»   

 

 

خجسته میلاد دخت نبــــــی اکرم (ص) حضرت فاطمه
زهرا(س) وروز زن را به کلیـــــــــه مسلمانان مخصوصاً بانوان محترم بازنشسته شرکت
ملی صنایع مس ایران تبریک میگوئیـــــــم.

 

                                     کانون بازنشستگان
صنایع مس ایران

ثبت نظر