پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 1389سال «همت مضاعف وکار مضاعف»                            

                                             « بسم الله الرحمن الرحيم»

«يا مقلب القلوب والابصار .يا مدبر الليل والنهار»اي دگرگون كننده دلها وديدها اي سامان دهنده ي به روز وشب «يا محول الحول والاحوال »اي گرداننده سالها ودلها وحالها «حول حالنا الي احسن الحال»حال ما را به بهترين حالها تبديل فرما.

تبريك عرض مي كنم عيد سعيد نوروز وآغاز سال نو را – كه آغاز بهار وسرزندگي طبيعت است – به همه ي هم ميهنان عزيز كه در سراسر كشور پهناور عزيز ما زندگي مي كنند،وهمچنين به همه ي ايرانياني كه در هر نقطه اي از جهان هستندوچشم اميد وانتظار به كشور عزيزشان دوخته اند؛بخصوص به جوانان و مردان وزنان از جان  گذشته اي كه براي هدفهاي عالي انقلاب وكشور فداكاريهاي بزرگي را انجام داده اند؛از جان خودشان مايه گذاشتند وجوانان خود را تقديم به انقلاب وسربلندي كشور كردند،به خانواده هاي عزيز شهيدان،به جانبازان وخانواده هاي فداكار انها و به همه ي ايثارگران وكساني كه براي سربلندي كشور تلاش مي كنند وكارانجام مي دهند ودرود وسلام مي فرستم به روح مطهر امام بزرگوارمان كه سلسله جنبان اين حركت عظيم مردمي ومايه ي پيشرفت واعتلاي كشور بزرگ اسلامي ايران بوده اند.

عيد نوروز،اغاز رويش است واين رويش همچنانكه در طبيعت محسوس است،مي تواند در دلهاي ما وجانهاي ما وحركت رو به پيشرفت ما نيز خود را مجسم ونمايان كند.نگاهي بيندازيم به سال 88 كه اكنون به پايان رسيده ايم.اگر بنا  باشد سال88 در يك جمله تعريف شود،به نظر من عبارت است از ؛سال ملت ايران،سال عظمت وپيروزي اين ملت بزرگ ،سال حضور تاريخي واثر گذار اين ملت در عرصه هائي كه به سرنوشت انقلاب بزرگمان وبه سرنوشت كشورمان بستگي داشت ومنتهي مي شد.

در آغاز سال 88 مردم با حضور بي سابقه ي خود انتخاباتي را ساز ماندهي كردند كه در تاريخ انقلاب ما -والبته در تاريخ طولاني كشور ما- سابقه نداشت ويك نقطه ي برجسته واوج به حساب مي آمد.در طول ماه هاي بعد از انتخابات هم مردم در امتحاني بزرگ،در حركتي عظيم وسرنوشت ساز،حضور خود،اراده ي خود،ايستادگي خود،عزم ملي خود وبصيرت خود را نشان دادند.

تفسير كوتاهي كه از حوادث بعد از انتخابات در طول چند ماه مي شود ارائه كرد عبارت از اين است كه دشمنان كشور ودشمنان نظام جمهوري اسلامي بعد از گذشت سي سال ،همه ي تلاش خود وتوان خود ونيروهاي خود را متمركز كرده اند براي اينكه بتوانند اين انقلاب را از درون شكست بدهند.ملت در مقابل اين توطئه ي بزرگ ،اين حركت خصمانه،با آگاهي وبصيرت وعزم ها وايستادگي بي نظيري توانست دشمن را به شكست بكشاند.تجربه اي كه در اين هشت ماه بعد از انتخابات تا بيست و دوم بهمن ماه  براين ملت وبر اين كشور گذشت،تجربه اي پر از درس،پر از عبرت وحقيقتاً مايه ي سربلندي ملت ايران است.

در سال 88 ملت  خوش درخشيد؛مسئولين هم تلاشهاي ارزنده وبزرگي را انجام دادند.اين تلاشها در حد خود ،تلاشهاي با ارزشي است؛موجب تقدير است بر همه ي ناظران منصف فرض است كه از اين تلاشها ،از اين زحمات وكار وكوششي كه براي عمران وآباداني وپيشرفت كشور در عرصه ي علمي ،در عرصه ي صنعتي ،در فعاليت هاي اجتماعي، در سياست  خارجي،در بخش هاي مختلف،مسئولين كشور كارهاي بزرگي انجام داده اند.خداوند به همه ي انها اجر عنايت كند وتوفيق پيشرفت مرحمت بفرمايد.

آنچه كه از ملاحظه ي وضعيت موجود كشور وظرفيت هاي عظيمي كه در دل اين كشور وملت بزرگ نهفته است،مي شود به دست اورد،اين است كه آنچه ما انجام داده ايم،آنچه مسئولين ومردم انجام داده اند، در مقابل انچه ظرفيت عظيم اين كشور براي پيشرفت ورسيدن به عدالت است،كار بزرگي نيست.بايد تلاشها را بيش از آنچه كه در گذشته انجام داده ايم ، همه انجام بدهند وخود را موظف بدانند.

در اين دعائي كه در آغاز هر سال،در هنگام تحويل،همه مي خوانيم ، اين فقره جالب توجه است كه مي فرمايد:حول حالنا الي احسن الحال»نمي فرمايد ما را به روز نيكي ،حا ل نيكي برسان، به پروردگار عرض مي كند ما را به بهترين حالها،به بهترين روزها،به بهترين وضعيت ها برسان.همت والاي انسان مسلمان همين است كه در همه ي عرصه ها به بهترين ها دست پيدا كند.

امسال براي اينكه مابتوانيم آنچه را كه در اين دعاي شريف به ما تعليم داده شده است و وظيفه ماست،انجام بدهيم،براي اينكه بتوانيم برطبق اقتضائات كشور وظرفيتهاي كشور حركت كنيم ،احتياج داريم به اينكه همت خودمان را چند برابر كنيم ؛كار را متراكم تر وپرتلاش تر كنيم.من امسال را به عنوان سال « همت مضاعف وكار مضاعف»نامگذاري ميكنم.به اميد اينكه در بخشهاي مختلف،بخشهاي اقتصادي،بخشهاي فرهنگي،بخشهاي سياسي،بخشهاي عمراني،بخشهاي اجتماعي،در همه ي عرصه ها، مسئولين كشور به همراه مردم عزيزمان بتوانند با كامهاي بلندتر،با كار بيشتر ومتراكم تر، راههاي نرفته اي رابپيمايند وبه هدفهاي بزرگ خود انشاا…نزديكترشوند.ما به اين همت مضاعف نيازمنديم. كشور به اين كار مضاعف نيازمند است.بايد به خداي متعال توكل كنيم؛ ازخداي متعال استمداد كنيم وبدانيم كه زمينه براي كار،زياد است.

دشمنان،دشمن علم وايمان جامعه ي ما هستند.علم وايمانرا به صورت مضاعف در ميان خودمان بايد تقويت كنيم.انشاالله راهها  هموار خواهد شد؛ موانع،كوچك خواهد شد وكمك الهي ونصرت الهي، ملت ما وكشور ماومسئولين ما را همراه وزير سايه ي خود خواهد داشت. والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته

Rate this post

ثبت نظر