پیام تسلیت

در گذشت همکار بازنشسته وجانباز معزز جنگ تحمیلی شادروان جناب مهندس علی شیرجپور را به خانواده محترم ایشان وجامعه پیکسوتان صنعت مس تسلیت عرض می نمائیم.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

پیام تسلیت
به این نوشته رای دهید!

ثبت نظر