پیگیری انعقاد قرارداد در استان های گیلان ،مازندران و گلستان

در پی درخواست مورخه 98/4/17کانون بازنشستگان مبنی بر درخواست جمعی از بازنشستگان شرکت ملی صنایع مس ایران ساکن استان گیلان در خصوص انعقاد قرارداد با یک مرکز درمانی و موافقت معاون محترم منابع انسانی روز گذشته هماهنگی های لازم با ارائه مشخصات بازنشستگان و امار افراد تحت تکفل انان با پزشک معتمد محترم شرکت (جناب اقای دکتر باقری ) به عمل امد تا ایشان نسبت با بازدید ،کارشناسی وسایر اقدامات بایسته آن تا انعقاد و ابلاغ قرار داد همکاری نمایند.
ضمنا با توجه به مذاکرات تلفنی با ایشان و اعلام درخواست بازنشستگان محترم ساکن استان های مازندران و گلستان مقرر گردید که اطلاعات اولیه افراد ذینفع با ارائه جمعیت آماری افراد تحت تکفل آنان تهیه تا مقدمات انعقاد قرارداد در یکی از مراکز درمانی استان مازندران فراهم آورند بازنشستگان محترم توجه داشته باشند مراحل انعقاد قرارداد های درمانی نیاز مند بررسی های لازم و نظرات کارشناسی وفنی متخصصین پزشکی میباشد و انتظار دارد با سعه صدروحوصله خود در جهت تسریع انعقاد قرارداد همکاری نمایند.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر