کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

به وب سایت کانون بازنشستگان صنایع مس ایران خوش امدید.کانون بازنشستگان صنایع مس ایران به مرکزیت شهر کرمان در تاریخ 29/07/72 پس از تشکیل مجمع عمومی و هیات موسس و با پیش نویس اساسنامه کانون تشکیل گردید.

Rate this post

ثبت نظر