گردهم آئی پیشکسوتان صنایع مس ایرانبدينوسيله باطلاع كليه پيشكسوتان ومستمري بگيران شركت ملي img_gerd-ham-ayi.jpgصنايع مس ايران مي رساند،بمناسبت هفته صنعت ومعدن گردهم آئــي عظيم بازنشستگان ومستمري بگيران شركت مس با حضور مدير عامل موسسه صندوق بازنشستگي ،معاونين،مديران وجمعي از مدعوين خاص كانون بازنشستگان در روز سه شنبه مورخه 89/4/15 راس ساعت 9:30 صبح در محل مسجد سقا خانه حضرت ابوالفضل(ع) واقع در دوراهي سرچشمه – رفسنجان برگزار مي گردد.

از كليه بازنشستگان معزز دعوت بعمل مي ايد تا در اين جمع صميمي وپر شور شركت فرمايند.

 كانون بازنشســـــــتگان صنايع مس ايران

Rate this post

ثبت نظر