گزارش جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تعاونی اعتبار پیشرو سرمایه گذاری مس سرچشمه

در مورخه 97/2/31 راس ساعت 14:30 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تعاونی اعتبار پیشرو با حضور 62 نفر از بلوکهای نمایندگی کارکنان در محل تالار پالیز کرمان برگزار گردید .
1-ابتدا تلاوت آیات کلام اله مجید و سرود پر افتخار جمهوری اسلامی نواخته شد .
2-در ادامه هیئت رئیسه جلسه انتخاب و معرفی شدند .
3-دستور کار جلسه توسط مدیرعامل تعاونی پیشرو قرائت گردید .
4-ارائه گزارش هیئت مدیره تعاونی اعتباری پیشرو و اقدامات صورت گرفته در یکسال گذشته
از جمله پرداخت مبلغ 385/000/000/000تومان طی ۲۹۱۹۱وام اعطائی و ۱۲۳۰۰فقره وام از محل سپرده های موجود ،تلاش در جهت بخشودگی مالیات افزوده ،توسعه فعالیت صندوق و ایجاد دو شعبه خاتون آباد و میدوک و باجه رفسنجان در یکماهه آینده ، سرمایه تعاونی پیشرو در حال حاضر 35/000/000/000میلیارد تومان .
تعداد سهام ۱۱۶۶۶۶۷ سهم
ارتقاء سهام کارکنان از ۴۲ سهم ابتدایی به ۷۴ سهم درحال حاضر .
اوراق سهام در ظرف یک ماه آینده توزیع میگردد .
در ادامه حسابرس قانونی تعاونی گزارش خود را ارائه نمودند و در چند مورد ایراد قانونی داشتند که مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره پاسخگو بودند .
همچنین بازرس قانونی تعاونی نیز گزارش خود را مبنی بر عملکرد مناسب ارائه نمودند .
در ادامه در خصوص پاداش هیئت مدیره اتخاذ تصمیم شد و مقرر گردید که 1500/000/000ریال به اعضای هیئت مدیره پاداش پرداخت گردد .
حق الزحمه بازرس تعاونی نیز به اختیار هیئت مدیره واگذار گردید .
ضمناً بودجه سال ۱۳۹۷ نیز بشرح ذیل به تصویب رسید :
پیش بینی درآمد 40 میلیارد تومان .
پیش بینی سود خالص 30 میلیارد تومان .
پیش بینی افزایش حقوق و دستمزد پرسنل 10میلیارد تومان .
*:ضمن اینکه مقرر گردید از سال آینده حداقل از یک هفته قبل پیش بینی بودجه سالیانه بنحوی در دسترس سهامداران قرار گیرد .
بر اساس دستور کار، انتخاب بازرس نیز رای گیری بعمل آمد ودو نفر کاندید شدند که آقای اکبر حمزه ای به عنوان بازرس بمدت یک سال انتخاب شد .
در پایان در خصوص تخصیص سود سهام سالیانه بحث و بررسی بعمل امد و مقرر گردید که از مجموع ۳۱ میلیارد تومان سود خالص، ۶ میلیارد تومان به عنوان سود انباشته منظور گردد و درخصوص 25/000/000/000تومان بصورت افزایش سرمایه ،یا پرداخت سود تصمیم‌گیری شود .
با توجه به سرمایه فعلی تعاونی 35/000/000/000تومان به تصویب سهامداران رسید که مبلغ 15/000/000/000تومان به عنوان افزایش سرمایه ،10/000/000/000تومان نقدی سود خالص به سهامداران پرداخت گردد .
لذا بنظر می‌رسد که سهامداران 42 سهم اولیه و ۷۴ سهم کنونی را داشته باشند .
به هر سهامدار قریب 6000/000ریال سود پرداخت گردد .
ضمناً موسسه حسابرسی قبلی نیز مجدداً با رای سهامداران ابقاء گردید .

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

2.2/5 - (5 امتیاز)

ثبت نظر