13 طرح در صنعت مس امسال افتتاح می شود

sad.jpgمدير عامل شركت ملي صنايع مس ايران با اعلام اينكه درسال جاري 13 پروژه جديد
افتتحاح ميشود 8 كارخانه در صنعت مس امسال راه اندازي خواهد شد.مدير عامل شرك ملي
صنايع مس ايران با اعلام اينكه در سال جاري 13 پروژه جديد افتتاح مي شود خبر داد:5
طرح بزرگ معدني و8 كارخانه در صنعت مس امسال راه اندازي خواهد شد.به  گزارش روابط عمومي سازمان توسعه ونوسازي معادن
وصنايع معدني ايران (ايميدرو)،اردشير سعد محمدي تصريح كرد با راه اندازي اين تعداد
طرح،رتبه جهاني ايران از نظر ميزان ذخاير به جايگاه هفتم ارتقا مي يابد ،اين
درحاليست كه در حال حاضر ايران در رتبه 9 قراردارد.وي با ياداوري اين نكته كه تا 3
سال قبل كشورمان جايگاه سيزدهم ميزان ذخاير جهاني را در اختيار داشت به نتيجه بخش
برون اكتشافات جديد اشاره وتصريح كرد:درحال حاضر ميزان ذخاير مس  محتوي در ايران18،4 ميليون تن است كه در پايان
سال 1390به 23 ميليون تن افزايش خواهد يافت.

سعد محمدي در ادامه درباره طرح هايي كه در سال جاري افتتاح مي شوند گفت:برخي
از اين پروژه شامل راه اندازي كارخانه توليد موليبدن در اذربايجان شرقي،ليچينگ در
معدن ميدوك،اكسيژن در خاتون اباد وكارخانه جديد كنسانتره در مس سرچشمه است.وي
همچنين در ادامه اقدامات سال گذشته اظهار داشت:در سال89 تعداد 6 معدن جديد مس گشايش
يافت واين معادن در اينده اي نزديك مسير دستيابي به اهداف توسعه صنعت مس را محقق
مي سازند.

سعد محمدي افزود:در سال گذشته همچنين 27 طرح در صنعت مس ونواحي مختلف ايران
اغاز شد.

Rate this post

ثبت نظر