تقویت حقوق بازنشستگان بالای 65 سال

به منظور مساعدت در امر نگهداري وسرپرستي از بازنشستگان بالاي 65 سال از اول سال جاري ماهيانه مبلغ

1360/000ريال حقوق آنان افزايش يافت.

به آگاهي مي رساند در راستاي افزايش وتقويت حقوق بازنشستگان ومستمري بگيران اقدامات بسيار شايسته اي صورت گرفته كه بزودي باطلاع خواهد رسيد.

Rate this post

ثبت نظر