گزارش عملکرد هیات مدیره در سال88

بmokhtari_nia.jpgدینوسیله گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 1388 که توسط نصرالله مختاری نیا ریاست محترم هیات مدیره در مجمع عمومی وانتخابات هیات مدیره به شرح ذیل اعلام می دارد:

1-افزاش
تعداد اعضاء ومستمری بگیران کانون از 1265 نفر به 2150 نفر.

2-
پیگیری دریافت سهام ترجیحی از اذر ماه 1385 تا کنون.

3-پیگیری
مطالبات قانونی بازنشستگان از جمله حق جب فخدمت سربازی .

4-
پیگیری 5 سال سنوات ارفاقی مصوبات قبل از سال 1379.

5-تاسیس
شرکت فنی ،مهندسی ،بازرگانی کانون با اهداف اشتغال بازنشستگان وفرزندان آنان.

6-پیگیری
واعتراض بر اجرای تطبیق حقوق انجام شده پایان سال 85 در خصوص تضییع حقوق برخی از
بازنشستگان.

7-شناساندن
جایگاه واقعی کانون به مقامات ذیصلاح مملکت وهیات مدیره ومدیران ارشد مس،مقامات
وزارت کشور.

8-دریافت
مصوبه دائمی پرداخت کالای اساسی،هزینه سفر،پاداش پایان سال،برنج وروغن از هیات
مدیره شرکت مس مطابق شاغلین.

9-راه
اندازی وب سایت انترنتی کنون بازنشستگان جهت اطلاع رسانی.

10-مشخص
نمودن ودریافت 5قطعه زمین متعلق به کانون در بهترن نقطه هفت باغ در کرمان.

11-تحویل
وتسویه حساب مای یک واحد مسکونی از مجتمع مسکونی صدف در کرمان متعلقبه کانون.

12-گشایش
دفتر کانون اصفهان وتجهیز وراه اندازی دفاتر کانون رفسنجان،سیرجان،شهربابک،
کرمان،وپاریز با انتصاب افراد شایسته در آن مراکز.

13-
انعقاد قرار داد با بیمه البرز ذر خصوص بیمه نمودن خودرو شخصی وواحد مسکونی
بازنشستگان.

14-
انعقاد قرار داد با تالار میعاد جهت برگزاری مراسمات بازنشستگان.

15-مشخص
نمون مالکیت صندوق قرض الحسنه کانون در تهران.

16-پیگیری
افزایش مراکز درمانی وبهداشی در سراسر کشور مخصوصاً شهرهای کرمان،سیرجان،رفسنجان.

17-برقراری
جلسات دیداری بازنشستگان با یکدیگر در جهت افزایش روحیه همکای بازنشستگان با کانون.

18-تشکیل
جلسات مجامع عمومی با تصویب تغییرات اساسنامه.

19-برگزار
13 مجمععمومی وانتخابات هیات مدیره وبازرسین بصورت شهرستانی در راستای تغییرات
اساسنامه.

20-شرکت
مداوم در مراسم عیادت وسرکشی بیماران ودر گذشت بازنشستگان ووابستگان درجه 1 آنان.

21-پیگیری
مستمری مسائل حقوقی ورفاهی بازنشستگان.

22-پیگیری
دریافت کمک های بی شائبه شرکت ملی صنایع مس ایران.
اقداماتی که باید در اینده توسط هیات
مدیره جدید صورت گیرد:

1-ساخت باشگاه ویا تالار چند منظوره درشهرهای محل سکونت بازنشستگان.

2-ساخت
وایجاد کتابخانه.

3-کاریابی
وشروع بکار شرکت فنی ،مهندسی،بازرگانی کانون جهت اشتغال بازنشستگان با تجربه وصاح
تخصص وفرزندان آنان.

4-ادامه
کارهای کانون که تاکنون انجام داده است.

5-پیگیری
حفظ منافع ومصالح بازنشستگان از هر نظر.

 

Rate this post
نظرات مسدود است.