جلسه پیرامون پیگیری امورشدن ،سهام جهان فولاد ،فرزندان بازنشسته

درروزپنجشنبه مورخه ۶ابان جلسه ای باحضوراقای مهندس احمدی مدیرمجتمع مس سرچشمه وعضوهیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران،،اقای مهندس حسنی مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی ،دبیر واعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان درروزپنجشنبه مورخه ۶ابان دررفسنجان تشکیل گردید ،سه موردمطالباتی مطرح وازاقای مهندس احمدی به عنوان عضوهیات امنای صندوق درخواست گردید که موضوع امورشدن که مدت مدیدی اقدامات بایسته ان بسرانجام رسیده، لیکن تعلل وتاخیر زیادی درنتیجه شده که باعث عدم ارامش روحی وروانی بازنشستگان گردیده ،لذاازایشان مصرانه درخواست گردید این موضوع اساسی راپیگیری نمایند،ایشان قول مساعد دادندکه مورد راپیگیری وبنا به درخواست کانون عنداللزوم ترتیبی اتخاذ خواهند نمودتااعضای هیات مدیره کانون مستقیما دیداری بااعضای هیات مدیره مس داشته باشند.
موضوع سهام جهان فولاد واعطای ان به بازنشستگان وشاغلین قطعی است لیکن اقدامات اداری ونحوه تخصیص درحال رسیدگی میباشد.
درخصوص اشتغال فرزندان بازنشسته اظهارنمودند که جذب درشرکت مس فقط ازطریق ازمون بالحاظ نمودن درصد سهمیه بازنشستگان میباشد ودستوراکید صادرشده که درشرکتهای اقماری بااولویت ویژه ازفرزندان بازنشستگان جذب بکارشوند.
دراین جلسه موارد ومسایل دیگری نیز مطرح ومدیر عامل صندوق پاسخ های لازم راارائه نمودند.


کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *