صدور و تمدید دفترچه درمانی درمحل دفاتر کانون

درجلسه ای که باحضورمدیراموربازنشستگان ،دبیر واعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس پیرامون مشکلات صدوروتمدید دفاتردرمانی درشهرهای شهربابک ،سیرجان وپاریز درروزسه شنبه مورخه ۴ ابان ماه برگزارگردید،
بعدازارائه مشکلات بازنشستگان وتاًخیر درصدوردفاتر ،ایشان وعده نمودند که باهمکاری مرکزانفورماتیک وکارشناسان مربوطه برنامه ریزی خواهند نمودکه اطلاعات افراد درمرکز رفسنجان ثبت وامکان اخذپرینت ان به مسئولین دفاترکانون داده شود،
ایشان همچنین درخصوص صدورگواهی ها ازجمله ضمانت وام به منظورتسریع دران اعلام نمودند که مسئولین دفاترکانون فرم درخواست متقاضی رابلافاصله فاکس ودرهمانروز گواهی مربوطه صادر وارسال خواهدشد،
ضمن اینکه درصدد هستیم که باهمکاری اموربهداشت ودرمان وباایجاد دفاتر پیشخوان بدوا درکلیه مراکز استان صدوروتمدید دفاتردرمانی صورت گیردومشکل بازنشستگان ریشه ای حل وفصل گردد.
بقیه مسایل ومشکلات درمانی به جلسه مشترک بامدیریت درمان مجتمع درروز چهارشنبه ۵ ابان موکول گردید‌.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *