هزینه های پزشکی بازنشستگان ومستمری بگیران در سال ۸۸
نظر باینکه بر اساس تصمیمات متخذه ومطابق
روال سنوات گذشته هزینه های پزشکی مربوط به سال ۱۳۸۸ حداکثر تاپایان خرداد ماه
جاری محاسبه وپرداخت می گردد،لذا از کلیه بازنشستگان ومستمری بگیران بزرگمنش تقاضا
دارد تا به موقع نسبت به ارسال هزینه های پزشکی خود مربوط به سال گذشته اقدام
نمایند.

 

 

                                                           کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

 

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.