پرداخت حق جذب ومطالبات حقوقی بازنشستگان در خرداد ماه ۸۹
 در جلسه ای با حضور مدیریت عامل صندوق بازنشستگی ومعاون ارشد ایشان واعضاء
هیات مدیره کانون بازنشستگان که در مورخه ۲۹/۲/۸۹ در محل دفتر موسسه صندوق
بازنشستگی کرمان برگزار گردید.پس ازاستماع سخنان وارائه گزارشات ومستندات قانونی
توسط اعضاء هیا ت مدیره کانون در خصوص عدم پرداخت مطالبات حقوقی بازنشستگان بیش از
دو سال،دکتر عبدالرضا داوری مدیر عامل صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران نیز طی
سخنانی دلائل عدم پرداخت مطالبات حقوقی در دو ماه گذشته مدیریتی خود را بازگو
فرمودند وهمچنین ابراز نمودند با هماهنگی های کامل انجام شده با مسئولین شرکت مس
در خرداد ماه جاری این مطالبات پرداخت خواهد شد.

ایشان در زمینه های مختلف حقوقی،رفاهی ،خدماتی بازنشستگان  وموظفین که اعضاء هیات مدیره خواستار آن بودند
قولهای مساعدی نمودند وانشاا…. با تعامل واستفاده از نقطه نظرات  صاحب منصبان سابق شرکت تدابیری جدی در جهت
بهبود وضعیت بازنشستگان اندیشیده شود.وی همچنین در جهت اخذ تدابیری بمنظور رفع
بیکاری فرزندان بازنشستگان که بالاترین دغدغه خاطر آنان می باشد خواستار همکاری
وجمع آوری اطلاعات آنان گردید ومقرر شد که توسط دبیر کانون بازنشستگان این اطلاعات
بنحو مقتضی جمع آوری ودر اختیار ایشان قرار گیرد تا برنامه ریزیهای لازم در زمینه
اشتغال فرزندان بازنشستگان فراهم آید.

در پایان اعضاء هیات مدیره کانون بازنشستگان تقاضا نمودند که
پس از پرداخت مطالبات حقوقی مدیریت عامل شرکت صنایع مس ومدیر عامل محترم موسسه  صندوق بازنشستگی در یک گردهم آئی با
حضور کلیه بازنشستگان شرکت نمایند،که  مورد موافقت قرار گرفت ومقرر گردید
اقدامات لازم توسط صندوق بازنشستگی با همکاری همه جانبه هیات مدیره کانون
بازنشستگان در جهت تحقق موضوع انجام گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *