برنامه ریزی در خصوص زمینه اشتغال فرزندان بازنشستگان ومستمری بگیران صنایع مس ایران
قابل توجه بازنشستگان ومستمري بگيران
صنايع مس ايران:

 

به منظور جمع اوري اطلاعات وبرنامه ريزي در خصوص فراهم نمودن زمينه اشتغال
فرزندان بازنشستگان خواهشمند است با تماس ويا مراجعه مستقيم به دفاتر كانون
بازنشستگان صنايع مس در سراسر كشور ،اسامي ومشخصات فرزندان بيكار وجوياي كار خود را
حداكثر تا تاريخ 89/3/15 مطابق نمونه فرم موجود در دفاتر نمايندگي تكميل وارائه
نمائيد.


كانون بازنشستگان صنايع مس ايران

Rate this post

ثبت نظر