شهادت امام جعفر صادق(ع)

11111111111111111111111111111111111111111
شهادت ششمین شمع روشنگر ، وصی پیغمبر امام جعفر صادق را به تمامی مسلمانان جهان بالاخص بازنشستگان صنایع مس تسلیت عرض می نمائیم.

هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر