قابل توجه بازنشستگان گرامی:
قابل توجه بازنشستگان ومستمري بگيران
بزرگمنش:

نظر باينكه پرداختن به ورزش يك امر ضروري مي باشد،لذا با تسهيلات لازم
وهماهنگي  با باشگاه صنعت مس در شهر هاي كرمان-رفسنجان-سيرجان شهربابك بازنشستگان
محترم مي توانند با مراجعه به دفاتر باشگاه صنعت مس نسبت به ثبت نام واستفاده از
تسهيلات ورزشي خود وخانواده محترم اقدام نمايند.

 

 

امور ورزش كانون بازنشستگان صنايع مس

Rate this post

ثبت نظر