گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

براساس اعلام مدیریت امور سهام سرمایه گذاری ومجامع شرکت ملی صنایع مس ایران در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/03/92 در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 17،368،933،800،000 ریال به 35،000،000،000،000 ریال ، به استحضار می رساند به منظور رفاه حال کلیه همکاران شاغل و بازنشسته مقرر گردیده کلیه حق تقدم های متعلقه به این عزیزان در افزایش سرمایه لحاظ گردد ولذا نیازی به دریافت وعودت برگه های گواهینامه حق تقدم ایشان نمی باشد، بدیهی استان عده از همکاران وبازنشستگان محترم که تمایلی به شرکت در افزایش سرمایه نداشته باشند،می تواند در مهلت باقیمانده برای پذیره نویسی،نسبت به فروش حق تقدم های خود از طریق کارگزاران بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر