توزیع سهمیه برنج وروغن بازنشستگان نوبت اول۸۹berenj-va-rogan.jpg 

بر اساس اعلام مسئول شرکت تعاونی مصرف کارکنان در شهر کرمان سهمیه برنج و روغن اهدائی شرکت نوبت اول سال ۸۹ آماده توزیع می باشد،خواهشمند است جهت دریافت سهمیه خود به شرکت تعاونی مصرف مراجعه نمائید .

 کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر