توزیع سهمیه برنج وروغن بازنشستگان نوبت اول89berenj-va-rogan.jpg 

بر اساس اعلام مسئول شركت تعاوني مصرف كاركنان در شهر كرمان سهميه برنج و روغن اهدائي شركت نوبت اول سال 89 آماده توزيع مي باشد،خواهشمند است جهت دريافت سهميه خود به شركت تعاوني مصرف مراجعه نمائيد .

 كانون بازنشستگان صنايع مس ايران

Rate this post

ثبت نظر